Cursuri Deschise

Aceste cursuri a fost concepute pe baza celor mai noi exigenţe pe piaţă: dezvoltarea eficienţei individuale, scopul fiind ca individul să deţină cât mai mult din controlul asupra situaţiilor de viaţă, fiind astfel capabil de influenţarea pozitivă a acestora. Metodologic, cursurile sunt de orientare spre practică maximalizată - se centrează pe demonstrarea şi însuşirea comportamentelor sociale de adaptare şi de exprimare a exigenţelor.

Comunicare persuasivă

Scopul Trainingului:

 • însuşirea tehnicilor de bază ale comunicării persuasive;

 • dezvoltarea asertivității;

 • învăţarea managementului de relaţii: credibilitate în relaţiile interpersonale;

 • formarea automatismelor, astfel încât individul sa poată reacţiona prompt și eficient în orice situaţie.

Rezultate Așteptate:

 • se îmbunătăţeşc abilitățile de comunicare persuasivă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă, bazată pe credibilitate;

 • pe baza tehnicilor însuşite, participanţii vor fi mai eficienţi în managementul relaţiilor;

 • dobândirea tehnicilor practice de combatere a situaţiilor grele şi creşterea controlului.

Agent de vânzări (Sales Guru)

Curs acreditat - Cod. C.O.R. 33203

În cazul absolvirii acestui curs participanții primesc diplomă de absolvire recunoscut de Autoritatea Națională de calificări (A.N.C.)

Scopul Trainingului:

 • dezvoltarea abilităților de vânzare;

 • credibilitate vs. manipulare: managementul clienților pe termen lung;

 • înțelegerea diferenței dintre noțiunile de vânzare și managementul clienților;

 • telecomunicare;

 • tratarea asertivă a contra-argumentelor;

 • cunoașterea tipologiei clienților și tratarea diferențiată a acestora.

Rezultate Așteptate:

 • pe baza tehnicilor însuşite, participanţii vor fi mai eficienţi în atingerea targetului de vânzări;

 • se dezvoltă abilitatea de convingere a participanţilor;

 • participanţii vor fi capabili să utilizeze în diferite situaţii cele mai adecvate tehnici de negocirere;

 • se îmbunătăţeşte comunicarea cu clienţii;

 • se dezvoltă abilitatea de convingere şi prezentare a participanţilor;

 • va creşte eficienţa personală a participanţilor, datorită cunoştinţelor acumulate despre comportamentul uman. 

Time Management

Trainingul dezvoltă aptitudinea de a utiliza eficient timpul disponibil, de a construi un orar raţional şi inteligent. Participanţii vor şti să ierarhizeze sarcinile în ordinea imporţantei lor, să stabileasca un ritm de lucru optim, să elaboreze planuri de activităţi personale şi colective. Se vor descoperi punctele vulnerabile, dar şi cele „forte” privind modul de valorificare a timpului personal, ajungând la alegerea celui mai potrivit stil individual.

Technici Utilizate:

 • Program Evaluation and Review Technique – PERT (Program de evaluare şi revizuire tehnică);

 • Metoda ALPEN;

 • Principiul Eisenhower.

Rezultate Așteptate:

 • o mai bună planificare a timpului de muncă, eficienţă şi productivitate sporită;

 • gestionarea corectă a timpului, organizarea personală a activităţii la un nivel complex, prin valorificarea imaginaţiei, a inteligenţei emoţionale şi a creativităţii;

 • mărirea rezistenţei faţă de stres, fapt care va duce la creşterea eficienţei şi gestionarea mai adecvată a timpului.

Management situațional

Un training elaborat pe baza modelului Hersey - Blanchard, fiind cea mai eficientă teorie în practică.

Scopul Trainingului:

 • dezvoltarea abilităţilor manageriale;

 • însuşirea technicilor de motivare şi delegare;

 • prin simulari de situații participanții vor dobândi strategiile de mamagement legate de situații diferite:Telling, Selling, Delegating, Participating.

Rezultate Așteptate:

 • prin formarea stilului de conducere orientată pe resurse umane, managamentul va pune un accent mai mare pe angajaţi;

 • pe baza tehnicilor însuşite, participanţii vor fi mai eficienţi în situaţiile problematice;

 • dobândirea tehnicilor practice de combatere a situaţiilor grele şi creşterea controlului.

 

 

Cursurile deschise sunt organizate in cazul participării a minimum 6 persoane.

În cazul în care sunteţi interesat de aceste cursuri vă rugăm să solicitaţi programul detaliat: marketing(at)mcotraining.ro