top of page
samuel-zeller-242172 burgundy_edited.jpg

Management și leadership

Management strategic

Tematica: planificarea strategică, stabilirea optimă în timp și durata planificării strategice, avantajele și dezavantajele planificării, grupuri de planificare strategică, elemente-cheie în procesul de planificare, cum să alcătuim grupuri de planificare, facilitarea, obiectivul și sarcinile facilitatorului, construirea planului strategic, formularea mesajului, stabilirea și reglajul obiectivelor și sarcinilor strategice.

Managementul schimbării

Ca entitate funcțională, organizația trebuie să se adapteze la schimbările din mediul în care funționează. De multe ori procesul este dificil, fiind obstrucționat de sentimente și atitudini potrivnice schimbării. Pot apărea și alte efecte negative: scăderea eficienței, lipsa rezultatelor. Ceea ce e sigur însă, schimbările intervenite au întotdeauna efect asupra indivizilor și grupurilor. Printre elementele de bazăale managementului schimbării sunt informarea, comunicarea și asimilarea potrivită a informațiilor primite. În cadrul trainingului ne ocupăm cu legitățile managementului schimbării (domeniile schimbării, etapele de parcurs, rezistența la schimbare, strategii de gestionare a schimbării), cu acele moduri, stiluri de comunicare și de adaptare care sunt apropiate personalității fiecăruia și cu ajutorul cărora participanții vor fi receptivi la schimbările din cadrul organizației în care lucrează.

Managementul performanței

Acest training vizează implementarea și utilizarea corectă a sistemelor și metodelor de managementul performanței.  Participanții învață ce inseamnă noțiunile de evaluare și feedback, și care sunt cele mai mari pericole în utilizarea acestor technici. Prezentăm metode utilizabile de monitorizarea performanței și factorii care influențează în mod pozitiv comportamentul subordonaților.

Management de proiecte

Trainingul de managementul proiectelor, prin participarea activă a membrilor și realizarea concretă în cadrul work-shopurilor a unor micro-proiecte creative, asigurăatât baza de cunoștințe necesară, cât și dezvoltarea deprinderilor și capacităților utile în realizarea unui proiect. Temele abordate sunt: pașii proiectului; gândirea strategică; atingerea unui scop propriu-zis, în limitele prestabilite de timp și în funcție de resursele financiare disponibile.

Managementul conflictelor

În cadrul cursului se va stabili profilul personal de rezolvare a conflictelor pentru fiecare participant. După analiza profilelor, participanții vor cunoaște diferitele moduri și stiluri de gestionare a conflictelor și vor experimenta eficiența și efectele acestora în diferite situații. Sunt prezentate strategiile posibile în managementul conflictelor, precum și metodele de eficientizare a rezolvărilor în cazuri critice. Ne ocupăm și de tratarea categoriei „grele” a cazurilor tipice de lucru 

Time Management I.

Trainingul dezvoltă aptitudinea de a utiliza eficient timpul disponibil, de a construi un orar rațional și inteligent. Participanții vor ști să ierarhizeze sarcinile în ordinea importanței lor, să stabilească un ritm de lucru optim, să elaboreze planuri de activități personale și colective. Se vor descoperi punctele vulnerabile, dar și cele “forte” privind modul de valorificare a timpului personal, ajungând la alegerea celui mai potrivit stil individual.

Time Management II.

Sunt vizați candidații care cunosc deja elementele de bază, însă totuși simt nevoia unui “reglaj” mai fin, mai în detaliu. Subliniem importanța cunoașterii și conștientizării elementelor din cauza cărora “ni se scurge” ziua - nu de puține ori cauzele trebuie căutate în noi înșine. Temele abordate sunt: metodologia managementului timpului, confruntarea experiențelor personale cu teoriile, analiza stilului propriu de muncă și a sentimentelor legate de acesta, relația muncii cu viața privată, formarea unor exigențe în ceea ce privește planificarea muncii, ierarhizarea sarcinilor, importanța controlului personal, tactica amânării, stabilirea obiectivelor imposibil de atins, descompunerea sarcinilor mai complexe în elemente mai simple, a obiectivelor pe termen lung în obiective săptămânale și zilnice, planificarea săptămânală și de zi, miracolul de a spune nu, factorul hazardului și al întâmplării.

Dezvoltarea echipelor

Una dintre principalele calități ale unui leader bun, este capacitatea de a dezvolta o echipă unită și performantă. Acest training parcurge etapele dezvoltării unei echipe, începând de la ”storming” până la ”performing” conform modelului Tuckman. Parcurgem rolurile în echipă și noțiunile de bază în ceea ce privește dinamica grupului. Este un training practic, unde prin simulări și jocuri situaționale, participanții vor învăța cei mai importanți pași în formarea unei echipe performante

Academia motivațiilor

Un training care ajută la descifrarea oamenilor prin înțelegerea și identificarea motivației fiecăruia. Pe parcursul acestui training participanții se vor familiariza cu teoriile motivației, vor asimila tehnici eficiente de motivare și vor recunoaște propriile motivații extrinseci și intrinseci

Leadership situațional

Față de teoriile clasice de conducere, acest sistem reprezintă cel mai eficient model disponibil în momentul actual. Participanții vor fi învățați cum să se adapteze eficient diferitelor situații, cum să răspundă la nevoile reale ale angajațiilor și cum să aleagă stilul cel mai potrivit situației actuale.  Este un model de orientare spre rezultat, având în vedere: în ce măsură doresc şi sunt capabili oamenii să efectueze munca încredinţată; caracterul muncii efectuate; atmosfera organizaţiei în cadrul căreia lucrează oamenii.

Virtual Team Meeting

Trainingurile Soft Skill 
le putem livra și ONLINE.

bottom of page